Obsah

Finanční strategie

Finanční strategie navazuje na finanční analýzu. Jejím cílem je plánování kapitálově náročných operací v delším časovém horizontu, které přinášejí závažné změny ve společnosti a jsou proto spojeny se značnými riziky.

 

V rámci finanční strategie poskytujeme služby v těchto oblastech:

  • investiční projekty a jejich předinvestiční příprava
  • finanční kritéria hodnocení efektivnosti investičních projektů,
  • riziko v investičním rozhodování
  • návrh struktury potřebného kapitálu
  • externí a interní zdroje financování, fůze, akvizice a restrukturalizace podniku
Zákon 182/2006 o úpadku a způsobech jeho řešení více...

Zápatí

Copyright © 2003 - 2021 Paul & Beer, s.r.o. - všechna práva vyhrazena - generated by iPublisher -