Obsah

Finanční analýzy

Každá firma, která chce předcházet často nezvratným následkům krize, potřebuje pravidelnou finanční analýzu. Jen ty problémy, které jsou známé, se dají řešit. Pravidelná finanční analýza pomáhá managementu lépe řídit společnost, upozorňuje na problémové oblasti, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale v dlouhodobějším časovém horizontu mohou mít zásadní charakter.

 

V případě požadavku klienta jsme schopni vypracovat ucelenou finanční analýzu společnosti , která je doplněna o naše návrhy na případné zlepšení finančního a ekonomického zdraví firmy.

 

V rámci finanční analýzy nabízíme klientům:

  • komplexní analýzu společnosti
  • nalezení "slabých" míst společnosti
  • vypracování návrhů řešení problémů
  • výstup ve formě kvalitně a přehledně zpracovaného dokumentu

Zpracování kvalitní finanční analýzy a případných souvisejících strategií je podmíněno úzkou spoluprací klienta s naší společností. Pouze tak lze zajistit, že celkový výstup bude kvalitní a pro klienta přínosný.

Zákon 182/2006 o úpadku a způsobech jeho řešení více...

Zápatí

Copyright © 2003 - 2021 Paul & Beer, s.r.o. - všechna práva vyhrazena - generated by iPublisher -