Obsah

Konkurzní řízení

Jestliže podnik není schopen odvrátit prohlášení konkursu na svůj majetek,  je z hlediska osobní odpovědnosti nezbytné, aby návrh na prohlášení konkursu byl podán vedením podniku. Zákon vyžaduje u tzv. „samodlužnického“ návrhu na prohlášení konkursu poměrně obsáhlé dokazovaní ze strany navrhovatele a zpracování těchto podkladů ovlivňuje rychlost rozhodování soudu.

Jednání osob oprávněných jednat za úpadce před prohlášením konkurzu a po podání návrhu na prohlášení konkursu vyžaduje zvýšenou míru opatrnosti. Posouzení rozhodování v těchto krizových situacích nezávislým subjektem vede k minimalizaci chybných kroků.

Zákon 182/2006 o úpadku a způsobech jeho řešení více...

Zápatí

Copyright © 2003 - 2021 Paul & Beer, s.r.o. - všechna práva vyhrazena - generated by iPublisher -