Obsah

Likvidace

Likvidace je naprosto legální, klasickou a prověřenou metodou jak ukončit činnost společnosti, kdy důvody k vyhlášení likvidace mohou být rozličné.  Rychlou a účelně řízenou likvidací společnosti lze dosáhnout bezproblémového vyrovnání s věřiteli. Často se také předchází faktickému předlužení a úpadku vyúsťujícímu až k prohlášení konkurzu na majetek společnosti.

Pro fázi přípravy likvidace vypracováváme likvidační plán, na jehož základě je stanovena strategie likvidace společnosti. Při přípravě plánu likvidace využíváme prověřených metod a postupů, které umožňují přehledné uspořádání aktiv a pasiv likvidované firmy, inventarizaci hmotného i nehmotného majetku firmy, roztřídění a registraci pohledávek a závazků, včetně předběžného odhadu výsledku likvidace.

V rámci našich komplexních služeb jsme připraveni zajistit osobu likvidátora. Vlastníkům likvidované firmy nabízíme dohled nad řádným průběhem likvidace.

Pokud zvažujete likvidaci firmy případně jste se již k likvidaci rozhodli, obraťte se na nás a společně můžeme dosáhnout bezproblémového ukončení činnosti Vaší firmy bez nepříjemných konců.

Zákon 182/2006 o úpadku a způsobech jeho řešení více...

Zápatí

Copyright © 2003 - 2021 Paul & Beer, s.r.o. - všechna práva vyhrazena - generated by iPublisher -