Obsah

Restrukturalizace

Pro firmy nacházející se v mezních situacích,  plynoucích například z insolvence, nabízíme krátkodobé i dlouhodobé krizové řízení vedoucí k dlouhodobé stabilizaci fungování firmy nebo naopak k jejímu řádnému zániku dle právních norem České republiky.

Pro ostatní firmy nabízíme realizaci některých restrukturalizačních programů vedoucí hlavně ke zpřehlednění fungování a hospodaření firmy, k úsporám nákladů a mnoha dalším zlepšením. Každá z těchto cest bude v závislosti od daných skutečností individuálním řešením, vyplývajícím z daných možností stavu dané firmy a Vašeho požadavku. Po kompletní analýze firmy, odborníci v oblastech účetnictví, operací s pohledávkami, daňového poradenství a práva navrhnou varianty pro možná řešení a společně vybranou variantu revitalizace následně zrealizujeme.

 

 

Zákon 182/2006 o úpadku a způsobech jeho řešení více...

Zápatí

Copyright © 2003 - 2021 Paul & Beer, s.r.o. - všechna práva vyhrazena - generated by iPublisher -